Betrokkenheid
van ouders
en leerlingen

Betrokkenheid is belangrijk

Bij de ontwikkeling van onze leerlingen hebben we ook hun ouders nodig. Om te weten wat leerlingen nodig hebben, vinden we de betrokkenheid van ouders belangrijk.

Opvoeden doen we samen en dat zien we dan ook als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het zorgt voor duidelijkheid en veiligheid. We vinden het belangrijk dat leerlingen, maar ook ouders zich thuis voelen op De Toermalijn.

Actieve ouders

Wij betrekken ouders graag bij de beslissingen die we nemen de activiteiten die we organiseren. Er zijn meerdere oudercontactmiddagen- en avonden per jaar. Naast de ouderavonden zijn er ook regelmatig ouder-kind-gesprekken, waarbij we de resultaten en groei bespreken.

Ook wordt af en toe hulp gevraagd vanuit de klassen of vanuit de oudervereniging voor bijvoorbeeld vervoer naar het bos, een excursie etc.

Oudervereniging

Er is een actieve oudervereniging op De Toermalijn. Zij organiseert vele schoolactiviteiten door het jaar heen. Ze denken mee over de invulling van de feestelijke schoolactiviteiten, maar helpen waar nodig ook bij de voorbereidingen en op de dag zelf. We organiseren ieder jaar samen de sportdag, het Sinterklaasfeest, de Kerstmis, Pasen, het Voorleesontbijt, Carnaval, de laatste schooldag en de festiviteit voor de schoolverlaters.

Medezeggenschap

De Medezeggenschapsraad (MR) denkt mee met de school. Op verschillende gebieden wordt advies gevraagd en op sommige gebieden heeft de oudergeleding van de MR zelfs instemmingsrecht (bijv. de schoolgids). De ouders in de MR zijn het klankbord van u als ouder buiten aan de schoolpoort. Wat speelt er, wat moet er besproken worden? Wat gaat er goed en wat kan er beter?

De MR bestaat uit ouders en personeelsleden. De MR komt 6 keer per jaar bij elkaar om te praten over o.a. verkeerveiligheid, schoolgids, extra vrije dagen en belangrijke beslissingen op schoolniveau.

Ook sluit de directie iedere vergadering aan om belangrijke zaken te vertellen en de mening van ouders te horen. De MR is indirect vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de LPS.

Leerlingenraad

De leerlingen in de leerlingenraad vertegenwoordigen hun de andere leerlingen. Zij mogen meedenken over schoolzaken en hun stem laten horen.

De LR organiseert 1keer per maand een klassenvergadering. Tijdens deze klassenvergadering worden zaken besproken die spelen vanuit de kinderen. Ook kan de vertegenwoordiger ideeën voorleggen aan de klas.

De LR komt 1 keer per twee maanden bij elkaar om ideeën uit te wisselen, onder leiding van directeur Renske Waanders.

Digitale communicatie

Parro is een beveiligde, digitale omgeving om allerlei informatie uit te wisselen tussen ouders en de school. Zo wordt via Parro de nieuwsbrief verzonden, verstuurt de leerkracht u of de hele groep een bericht, kunt u uw kind ziek– en betermelden. Als uw kind op school startt, ontvangt u een inlogcode en wachtwoord.