Informatie
en documenten
voor ouders

Belangrijke informatie

Naast alle inhoudelijke informatie, zetten we ook graag even alle praktische informatie op een rij, zoals school- en opvangtijden, vakanties en vrije dagen en onze regels rondom ziekte en verlof. Tevens kunt u hieronder onze schoolgids en jaarkalender downloaden.

Basisschool De Toermalijn

Locatie: Rondsel 144, Halsteren
Telefoon: 0164 - 68 31 88
E-mail: detoermalijn@lpsnet.nl

Openingstijden:

Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

08.20 - 14.15 uur
08.20 - 14.15 uur
08.20 - 14.15 uur
08.20 - 14.15 uur
08.20 - 14.15 uur

De groepen 1 en 2 zijn woensdagmiddag vanaf 12.00 uur vrij.

Ziekmeldingen en verlofaanvragen:

Ziekmelding kunnen worden gedaan via Parro bij de eigen leraar of telefonisch via de administratie.

Vakanties en vrije dagen:

Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie 12 februari t/m 16 februari 2024
Goede vrijdag 29 maart 2024
Tweede Paasdag 1 april 2024
Meivakantie 22 april t/m 3 mei 2024
Hemelvaart 9 en 10 mei 2024
Tweede Pinksterdag: 20 mei 2024
Zomervakantie 8 juli t/m 16 augustus 2024

Studiedagen:

12 en 13 oktober 2023 hele dag
15 november 2023 hele dag
22 december 2023 vanaf 12.00 uur
5 februari 2024 hele dag
14 juni 2024 hele dag
19 juni 2024 hele dag
5 juli 2024 vanaf 12.00 uur

Peuteropvang de Toermalijn

Locatie: Rondsel 144, Halsteren
Telefoon: 06 - 59 91 20 67
E-mail: kinderopvang.detoermalijn@lpsnet.nl

Openingstijden:

Maandag: 08.30 - 11.30 uur
Dinsdag: 08.30 - 11.30 en 11.30 - 14.30 uur
Woensdag: 08.30 - 11.30 uur
Donderdag: 08.30 - 11.30 en 11.30 - 14.30 uur
Vrijdag: 08.30 - 11.30 en 11.30 - 14.30 uur

Het is ook mogelijk om opvang af te nemen van 08.30 - 14.30 uur.

Vertrouwenspersonen

Wanneer u als ouder een klacht heeft over ongewenst gedrag binnen De Toermalijn en u kunt hiermee niet naar de PM-er of leerkracht van uw kind, of de locatiedirecteur, dan kunt u de interne of externe vertrouwenspersoon inschakelen. Klik hier om te lezen wat deze vertrouwenspersonen voor u kunnen betekenen.

Interne vertrouwenspersonen

De interne vertrouwenspersonen van De Toermalijn zijn:

Externe vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersoon is mevrouw Dimphy van Poppel van Merlijn Advies Groep (www.merlijngroep.nl). Mevrouw Van Poppel is bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur via 06 - 41 10 82 08 en via de mail.