De Toermalijn
basisonderwijs
in Halsteren

Samen (op)groeien en leren

Op De Toermalijn zien we dat ieder kind eigen talenten heeft en die talenten willen we laten groeien. We geven kinderen verantwoordelijkheid, waardoor ieder kind volledig zichzelf kan zijn en zich kan ontplooien. Door samen doelen te stellen willen we leren zichtbaar maken. Het leren gebeurt in verschillende situaties in en rondom de school.

Naast leren vinden we het belangrijk dat de kinderen lekker in hun vel zitten en met plezier naar school gaan. Bij De Toermalijn zijn én blijven kinderen, onder begeleiding van de leerkracht, mede-eigenaar van hun eigen leerproces. Zo kunnen we samen (op)groeien en leren in een veilige en vertrouwde omgeving.

Leren zichtbaar maken

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich bewust zijn van wat ze kunnen en wat ze nog kunnen ontwikkelen. Dit geldt voor de cognitieve en sociale gebieden, maar vooral op het gebied van persoonsvorming: leren te worden wie je bent. Het is aan onze leraren om ervoor te zorgen dat de ontwikkeling helder is door doelen zichtbaar te maken. Wat is ervoor nodig om die doelen te behalen? Dit wordt samen met de leerkracht en uw kind afgestemd. Kinderen stellen ook eigen doelen op lange en op korte termijn. Doelen stellen stimuleert het bewustzijn van het leren, zodat leerlingen meer regie en zicht krijgen over hun eigen leerproces. Leren zichtbaar maken is ook afstemmen van ons onderwijs op de leerbehoefte van onze leerlingen. We willen kinderen uitdagen om het optimale uit zichzelf te halen.

Leer – en veerkracht

U mag als ouders verwachten dat u uw kind in een veilige vertrouwde omgeving achterlaat. Bij De Toermalijn vinden we het belangrijk dat uw kind hier een prettige tijd heeft, zich goed in zijn vel voelt en vanuit daar zorg kan dragen voor anderen en zichzelf. Om dit te kunnen realiseren, werken we met ‘Leer en Veerkracht’. Vanuit een positieve benadering krijgen leerlingen tools aangereikt om in goede tijden tot volle bloei te kunnen komen en om overeind te blijven als iets lastig wordt.

De gezonde school

De Toermalijn is bekroond tot een ‘Gezonde School’ op het gebied van welbevinden, bewegen en sport en voeding. En daar zijn wij meer dan trots op! We willen met onze school een inspiratiebron voor onze kinderen zijn als het gaat om een gezonde leefstijl. Alle leerlingen krijgen tijdens de gymlessen, les van een vakdocent. Naast de gymlessen vinden we het belangrijk om dagelijks te bewegen. In alle groepen zijn we bezig met bewegend leren. Regelmatig bewegen bevordert namelijk het leren! Daarnaast krijgen onze leerlingen smaaklessen, voorlichting op het gebied van voeding en drie keer per week gratis fruit!

Overblijven

We hebben een continurooster en daardoor blijven kinderen automatisch over. In die pauze valt zowel eettijd als beweegtijd. Zo kan uw kind op zijn gemak een boterhammetje eten en lekker spelen voordat de lessen weer beginnen. Het is de bedoeling dat alle kinderen hun eigen lunch meebrengen.

Warme samenwerkingen

In eerste instantie zijn we onderdeel van Lowys Porquin Stichting (LPS) en daarvoor werken we samen met de SWV Brabantse Wal voor de ondersteuning aan leerlingen en leraren. Daarnaast zijn we een stagekeurmerkschool en leiden we intern onze eigen leraren op. Ook brengen we regelmatig een bezoek aan Het Natuurpodium en werken we samen met De FitFabriek. Omdat we geloven in één doorgaande ontwikkel- en leerlijn voor kinderen, werken we nauw samen met LPS De Toermalijn Peuteropvang en Zo Kinderopvang, gevestigd op onze locatie in Halsteren.